TABUAJ VORTOJ en ESPERANTO (vortareto)

http://amikinoj.unblog.fr/

http://amikinoj.unblog.fr/

Hektor Alos, Kiril Velkov: Vortaro de la Tabuaj vortoj en Esperanto

Mallongigoj
GV ĝenerala vortaro – normala vorto
Jar ĵargono – pika vorto, kiu ne uzindas en pruda konversacio
Neo neologismo – proponita vorto far aŭtoro, apenaŭ uzata
Mit mitologio
Sci scienca – faka (ofte medicina) vorto
* verbo netransitiva
=> verbo transitiva
-> vidu (en la okazo, ke la vorto estas lingve malrekomendata)
Kp komparu
pp parolante pri

http://amikinoj.unblog.fr/
http://amikinoj.unblog.fr/

Vortaro
adulti (GV, *) sekse malfideli, trompi (Kp: kokri)
sangadulto incesto
viradulto 1. sodomio. 2. pederastio
afodio (Sci) skarabo, kiu vivas en fekaĵoj
afrodizio (Sci) eksciteco de la seksorganoj
afrodiziaĵo afrodizianta substanco
malafrodizio pli-malpli kompleta manko de seksa ekscitiĝo
agapo (Neo) amfesteno, komunia festo
ajdeso -> ajdoso
ajdoso (GV) moderna venusa plago
ajdosoo -> ajdoso
amori (GV, *) sekse ami
anafrodizio (Neo) malafrodizio
androgino (Sci) duseksulo (ankaŭ: hermafrodito)
anuso (GV) trafekejo
ascendi (Jar, =>) supreniri (ankaŭ iun)
bakanalo (GV) bakĥanalio, orgio
bakĥanalio (Mit) orgia festo de Bakĥo en Romo; tumulta orgio
bakĥantino (Mit) adorantino posedata de Bakĥo en ties orgia kulto
balano (Sci) glano
bibio (Sci) muŝo, kiu infestas ekskrementon
biseksa (Neo) ambaŭseksa
blenoragio (Sci) inflamo de viraj aŭ inaj generiloj
blenoreo (Sci) kronika blenoragio (= vezika kataro)
bordelo (GV) amordomo
bordelisto posedanto de bordelo
bugri (Jar, =>) anuskoiti (ankaŭ: sodomii)
buĥto (Jar) virina vulvo
buŝino (Neo) virina vulvo
cico (GV) mampinto
cirkumcidi (Sci,
=>)
detranĉe liberigi la glanon
ĉasta (GV) detenanta sin de seksrilatoj, evitanta volupton
ĉiĉo (Neo) 1. virino. 2. virina vulvo
ĉjo-knabino (Jar) vireca samseksemulino
ĉuro (Jar) spermo
ĉuri (Jar, *) orgasmi (ĉe la viro)
defeki (Sci, *) -> feki
deflori (Jar, =>) senvirgigi
diareo (Sci) oftaj kaj likvaj fekoj (Kp: lakso)
ejakuli (Sci, *) spermĵeti
ejakulacii -> ejakuli
eksciti (GV, =>) fari tre intensa la funkcion de korpa organo aŭ senso
ekscizi (Sci, =>) forigi per tranĉa instrumento
ekshibicio (Sci) obsedo senpudore elmontri seksorganojn
ekzibi (Jar, *) ekshibicii
ekskremento (Sci) substanco forkondukita de la organismo (urino, ŝvito kaj ĉefe fekaĵo)
erekti (Sci, =>) pligrandigi kaj rigidigi
eretismo (Sci) eksciteco de organo
eroto (GV) seksa impulso
erotogena kapabla estigi erotajn sencajojn
erotismo ekscesa aŭ patologia emo al seksaj aferoj
erotologio scienca studo pri la eroto aŭ perversioj
erotomanio erota obsedo
erotika (GV) esprimanta aŭ alvokanta seksan volupton
erotiko la amora arto
eŭnuko (GV) kastrita viro
faluso (Jar) servopreta kaco
feki (GV, *) ekskrementi (ankaŭ: kaki, merdi)
ferdo (Neo) vidu: ferdinando
ferdinando (Neo) familiara nomo de la peniso (ankaŭ: ferdo, francisko)
fetiĉismo (Sci) voluptodona altiriĝo al vestaĵoj aŭ aliaj objektoj
fiki (Jar, =>) sekskuniĝi (vidu la soneton XXXV)
fimozo (Sci) mallarĝeco de la prepucia ringo
flatulenco (Sci) akumuliĝo de gasoj precipe en la stomako kaj intesto
fluti (Jar, =>) midzi
forniki (Neo, =>) malĉaste ami, malĉaste seksumi
fotri (Neo, =>) koiti (pp maskloj)
francisko (Neo) familiara nomo de la vira peniso (ankaŭ: ferdo, ferdinando)
frandzi -> franzi
franzi (Jar, =>) piĉleki (Kp: midzi, sesdeknaŭi)
frigida (Sci) sekse inerta, malafrodizia (Kp: impotenta)
ftiro (Sci) pubpediko
ftirio -> ftiro
furzo (GV) anusa eligo de haladzo
gadmeso (Neo) artefarita peniso
garzono (Neo) njo-knabo
gejo (Jar) samseksemulo
gejŝo (GV) eleganta plezurodonantino en Japanio
geŝo -> gejŝo
generi (GV, =>) fiki, sed efike
glano (Jar) peniskapo
gluteo (GV) sidvango
gonokoko (Sci) mikrobo kaŭzanta blenoragion
gruva (Neo) amor-veka
ĝigolo (Neo) juna amisto, vivtenata de pli maljuna virino
havi (Jar, =>) fiki, koni, posedi
hermafrodito (Sci) duseksulo (ankaŭ: androgino)
hetajro (Neo) helena kulturita kaj altsocieta prostituitino
himeno (Sci) karnoprotektilo ĉe virgulinoj
homoseksuala -> samseksama
impotenta (Sci) sekse nekapabla (Kp: frigida)
incesto (GV) seksrilatoj inter proksimaj samfamilianoj (ankaŭ: sangadulto)
ingveno (GV) korpoparto inter la subventro kaj la femuro
inkubo (Mit) diablo, kiu alprenis formon de viro por kuniĝi kun virino (Kp: sukubo)
inocenta (Neo) puranima, nekonscia pri ekzisto de fimoralo
insemi (Neo, =>) fekundigi, ensemi
insinui (Neo, =>) milde, preskaŭ nerimarkeble enŝovi
intumeski (Neo, *) ekŝveli
jonio (Mit) piĉo, kiel objekto de kulto ĉe la hinduoj
kaco (Jar) peniso
kacingo kondomo
kacujo pantalonfendo
kaki (Jar, *) feki
kakaceto (Neo) infana kaco
kastri (GV, =>) senigi je generivo
klimakso (GV) plej supra punkto, apogeo (Kp: orgasmo)
klimaktero (Sci) malfacila periodo de la virina vivo, komenciĝanta post la menopaŭzo
klistero (Sci) enigo de likvaĵo tra la anuso por faciligi la defekon aŭ por nutri
klirtoro (Sci) ina erektiĝema organo ĉe la vulvo
klozeto (GV) necesejo kun akvoŝpruco (Kp: latrino)
koiti (GV, *) sekskuniĝi
kojono (Jar) ĉurovo, testiko
kokri (Jar, =>) adulti
koni (Jar, =>) sekse koni
koncepcii (Neo, *) gravediĝi senmakule
koncipi (Neo, =>) gravedigi (Kp: generi)
kondomo (GV) kontraŭgenera aŭ -kontaĝa kackapuĉo (ankaŭ: kacingo, penisingo)
kondono -> kondomo
konkubi (GV, *) vivi kune sed ne geedzigite (pp viro kaj virino)
konstipo (GV) mallakso
kontracepcio (Neo) metodo celanta laŭvolan nefekundecon
kontracipa (Neo) malhelpanta la koncipiĝon
kopuli (Sci, *) koiti
kopulacii -> kopuli
kundo (Neo) vulvo
kurtizano (Neo) virino malmorale kondutanta, sed klera kaj sprita
kuŝi (Neo, *) sekskuniĝi en horizontala pozicio
lakso (Sci) laksiga malforteco de la intestoj
laksi (GV, *) likve merdi (Kp: diareo)
langumi (Jar, =>) leki ies seksorganojn
lasciva (GV) voluptama
latrino (GV) necesejo sen akvoŝpruco (Kp: klozeto)
lesbo (Jar) samseksemulino
lesbanino -> lesbo
libido (Sci) seksimpulso
lingamo (Mit) peniso, kiel objekto de kulto ĉe la hinduoj
lipoj (Jar) moveblaj karnorandoj de la piĉaperturo
lubriki (GV, =>) meti substancon speciale glitemigan sur frotanta surfaco por faciligi la
glitadon
lueso (Neo) sifiliso
lupanaro (Neo) publikulinejo
mamo (GV) elstara parto de la brusto
maritorno (Neo) malbela, malpura virino
masoĥismo (Jar) volupto el kruelaĵoj trudataj de amat(in)o
masoĥisto (Jar) masoĥismulo
masturbi (GV, =>) seksvolupti sola
meleno (Sci) anusa eliro de nigra sango
melki (Jar, =>) eltiri la lakton el viro
menado (Mit) freneziĝe ekscitita bakĥanino
menopaŭzo (Sci) fino de la menstrua funkcio
menstruo (GV) monata sangelfluo ĉe virinoj (ankaŭ: monataĵo)
merdo (Jar) fekaĵo
meretrico (Neo) romia prostituitino
merkino (Neo) artefarita piĉo
midzi (Jar, =>) penissuĉi, buŝkoiti, fluti (Kp: franzi, sesdeknaŭi)
nano (Neo) vira organo
nato (Neo) gluteo, sidvango
necesejo (GV) ejo por feki kaj urini
necesabo (Neo) tie, kie oni sidas por feki, fekpelvo
nekrofilio (Sci) perversa emo al sekskuniĝo kun kadavroj
nimfo (Sci) vulva lipeto
nimfomanio virina afrodizio (Kp: satiriazo)
njo-knabo (Jar) ineca virsamseksemulo
notora (Neo) konata (kun aĉa nuanco)
nupto (Neo) geedziĝo, seksa pariĝo
oaristo (Neo) poemo de ama interparolo
obscena (GV) krude ofendanta la pudoron
onani (Sci, =>) masturbi
onanismo (Sci) memerotismo
organo (Jar) seksorgano
orgasmo (GV) amvolupt-kulmino (Kp: ĉuri)
orgio (GV) manĝa, drinka aŭ seksa diboĉo
orifico (Neo) enira aŭ elira aperturo
oskuli (Neo, *) kun(kisi)
ovo (Jar) testiko, kojono
ovoido (Sci) globoforma medikamentaĵo, enmetota en la vaginon (Kp: supozitorio)
palpi (Jar, =>) karesi per manoj
pandaro (Neo) homo, kiu aranĝas por aliaj sekretajn amaferojn
pederasto (Jar) pederastiulo
pederastio (GV) 1. seksinklino al junaj knaboj. 2. samseksamo (malŝate)
pejorativa (Neo) havanta tendencon fiigi (aŭ -iĝi), aĉigi (aŭ -iĝi)
peniso (GV) vira seksorgano
perineo (Sci) korpoparto inter la anuso kaj la skroto aŭ la vulvo
perversio (Sci) devio de la seksa instinkto
piĉo (Jar) vulvo
piĉjo -> piĉo
pinupulino (Neo) spice alloga belulino
pipiĉeto (Neo) infana piĉo
pipinjo (Neo) piĉo (karese)
pisi (GV, *) urini
poluo (Neo) polucio
porna (Jar) pornografia
pornografia (GV) pritraktanta malĉastajn temojn
posedi (Jar, =>) fiki, havi, koni
pranci (Neo, *) stariĝi (pp kaco)
prepucio (Sci) haŭto, falde ĉirkaŭanta la glanon
Priapo (Mit) greka dio de la fekundeco, prezentita kun grandega peniso
priapismo (Sci) forta kaj dolora penis-erektiĝo
prostitui (GV, =>) vendi sekson
prostitucio -> prostituado
pruda (GV) ĉasta
puo (Neo) furzo (vidu la soneton XXXII)
pubo (GV) harkovrita parto de la ingveno
pucelo (Neo) (juna) virgulino
pudendo (Sci) korpoparto inter la pubo kaj la anuso
pudoro (GV) kaŝemo de seksaj aferoj
pugo (Jar) postaĵo
puto (Jar) viro, kiu sin prostituas; vira putino
putino (Jar) prostituitino, ĉiesulino
rakahuto (Neo) speco de nutra fekulo
retikulo (Neo) skroto
rufiano (Neo) diboĉulo
sadismo (Jar) volupto el vidado aŭ farado de kruelaĵoj
sadisto (Jar) sadismulo
sadomasoĥismo
(Jar)kuvoluptado
de sadisto kaj
masoĥisto
safismo (Sci) virina seksimpulso al alia virino
safismulino lesbo
satiro (Neo) satiruso
satririo (Neo) satiruso
satiriazo (Sci) vira afrodizio (Kp: nimfomanio)
satiriozo (Neo) satiriazo
satiruso (Neo) homo cinike voluptama
sekso (GV) 1. seksorgano. 2. seksumo
seksumi (Jar, *) amori
semo (GV) ĉuro
sesdeknaŭi (Jar, *) buŝa interlekado aŭ seĉado de la seksorganoj (Kp: franzi, midzi)
sifilo (Neo) sifiliso
sifiliso (Sci) kontaĝa venusa malsano
sino (GV) oportuna korpoparto por sursidi
skopofilio (Sci) anstataŭigado de seksaj rilatoj per ilia rigardado (Kp: vuajerismo)
skoptofilio -> skopofilio
skroto (Sci) kojonujo
sodomismo (GV) sodomio
sodomio (GV) vira sekimpulso al alia viro
sodomii (GV, *) bugri
spermo (GV) virlakto, ĉuro
spozo (Neo) viro edziĝonta aŭ ĵus edziĝinta
sterko (GV) brutaj ekskrementoj, miksitaj kun pajlo por plibonigi la grundon
stimuli (GV, =>) plivigligi la funkciadon de korpa organo
stupro (Neo) malvirgigo (Kp: deflori)
suĉi (Jar, =>) suĉi ies penison, midzi (Kp: franzi)
suĉumi (=>) suĉi
suko (Jar) fluidaĵo el vagino
sukubo (Mit) diablo, kiu alprenis formon de virino por kuniĝi kun viro
supozitorio (Sci) medikamentaĵo, metata en la anuson por faciligi la defekon
ŝaperono (Neo) akompananto de gejunuloj por certigi ĉastan konduton
tabuo (GV) moro, laŭ kiu iuj aferoj estas nefareblaj
testiko (Sci) ĉurovo
tremp(ad)i (GV,
=>)
(longatempe aŭ ripete) malsekigi en likvaĵo
trepidi (GV, *) tremi laŭ etaj skuoj
tohuvabohuo (Neo) ĥaosa malordo, kiel en la Esperanta vortaro
tribadismo (Sci) safismo
uk (Neo) sufikso por kastrita besto
urino (GV) pisaĵo
uroĉo (Neo) virina mamo konsiderata kiel bela objekto
uŝi (Neo, =>) orelfiki
vagino (Sci) kanalo inter la utero kaj la vulvo
vampo (Neo) seksalloga virino, kiu ekspluatas la virojn
venera (Sci) venusa (pri malsanoj)
venerea -> venera
venusa malsano
(GV)malsano sekse
transdonebla
violenti (Neo, =>) perforti, seksatenci
virga (GV) ankoraŭ ne fiki(n)ta, ne stuprita
volupto (Sci) seksardo
vuajerismo (Jar) skopofilio
vukro (Jar) merdo
vulvo (Sci) virina seksorgano
zigoto (Sci) fekundigita ovocelo en la utero
zizinjo (Neo) kaco (karese)
zoofilio (Sci) seksimpulso al bestoj

http://amikinoj.unblog.fr/
http://amikinoj.unblog.fr/
http://amikinoj.unblog.fr/
http://amikinoj.unblog.fr/

Vi povas elŝuti ĉi tie la plena dokumento “Hektor Alos, Kiril Velkov: Tabuaj vortoj en Esperanto”: eo – alos & velkov – tabuaj vortoj en esperanto

Annunci

Un pensiero su “TABUAJ VORTOJ en ESPERANTO (vortareto)

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...